O Sole Mio

¡Importante! O sole Mio, canción napolitana con un compás de dos sobre cuatro. Se debe respetar las ligaduras de frase, no respirar durante la frase.

O sole mio O sole mio O sole mio